Stichting

‘Zonder Meer Eten & Drinken’ (voorheen Lunchcafé Zonder Meer) is een leer- en werkbedrijf voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Dit kan zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking zijn. Het is naast een uitdagende werkplek een ontmoetingsplek waar jong en oud samenkomen, midden in het hartje van Oud-Beijerland.

 

Lunchcafé Zonder Meer is onderdeel van de Stichting Lunchcafé Bij Zonder. Het doel van deze stichting is om leer/werkplekken te bieden voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Jongeren wordt een dagbesteding, leerwerkplek of stage aangeboden en zijn werkzaam in de keuken, in de bediening, doen huishoudelijke taken of andere passende activiteiten. De jongeren worden dagelijks begeleid door professionals, waarbij het halen van de van te voren vastgestelde leerdoelen, het uitgangspunt is van de dagopvang.

 

Bekijk onze Digitale brochure.

 

Waaruit bestaat ‘Zonder Meer Eten & Drinken’

‘Zonder Meer Eten & Drinken is sinds kort opgesplitst in twee delen, een Horeca (Restaurant) met daaraan gekoppeld een Stichting. Het horecagedeelte heeft drie aparte begeleiders en de Stichting heeft ook zijn eigen begeleiders, die allemaal professioneel zijn opgeleid.

 

Wat is een Stichting en aan welke voorwaarden moet deze voldoen? 

Een stichting is een rechtspersoon dat is opgericht met een speciaal doel, in het geval van ‘Zonder Meer Eten en Drinken’ is dit om voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking een ontmoetingsplek en een uitdagende werkplek te creëren.

 

Een Stichting kent geen leden, maar mag wel winst maken. Alleen moet deze winst gebruikt worden om het doel na te streven en mag niet uitgekeerd worden aan het bestuur. De besluitvormingen die genomen worden liggen in handen van het bestuur.

 

Een stichting kan opgericht worden door één of meerdere personen en dit moet volgens de wet gebeuren door middel van een notariële akte. In deze notariële akte worden de Statuten opgenomen. De Statuten moet aan de volgende punten voldoen:

  • De naam van de stichting moet hierin vermeld worden en daarvan moet het woord ‘Stichting’ deel uitmaken.
  • Ook het doel van de Stichting moet duidelijk omschreven zijn.
  • Er moet op schrift staan hoe het bestuur benoemd en ontslagen wordt.
  • Ook de plaats van vestiging moet in de Statuten worden opgenomen.
  • Als de Stichting wordt opgeheven, waar moet dan het geld heen.

 

Een Stichting moet ook ingeschreven worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang de Stichting hier nog niet staat ingeschreven is elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen die zij uit hoofde van de Stichting uitvoeren.

 

Governance & financiële verslagen

Statuten

Jaarrekening 2015

Uittreksel Handeslregister

Anbi verklaring

Projectplan

Algemene voorwaarden

Zonder Meer Eten & Drinken
Boterhof 1, 3262 SC Oud-Beijerland
0186 - 745 430
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
blog

 

ma:    12.00 uur - 17.00 uur
di-do: 09.00 uur - 17.00 uur
vr: 09.00 uur - 21.00 uur
za:      09.00 uur - 17.00 uur
zo:      gesloten

Zonder Meer Eten & Drinken
Boterhof 1, 3262 SC Oud-Beijerland
0186 - 745 430
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
blog

 

ma:    12.00 uur - 17.00 uur
di-do: 09.00 uur - 17.00 uur
vr: 09.00 uur - 21.00 uur
za:      09.00 uur - 17.00 uur
zo:      gesloten